‘Een boek over de grondwet dat je in één ruk uitleest? Bas en Olivier de Gaay Fortman flikken het: met deze Grondwetwijzer is de basis van onze democratie helder en boeiend leesvoer geworden voor alle Nederlanders.’
Zihni Özdil, historicus en columnist van NRC Handelsblad

‘In deze tijd van dagelijks activisme voor allerlei belang en splinter is het grondwetactivisme van Olivier en Bas een heldere aansporing richting gemeenschappelijke democratische grond onder de voeten.’
Willemien Vreugdenhil, wethouder gemeente Ede en voorzitter ‘Werk en Economie’ van het stedennetwerk G32

‘Terecht worden Nederlanders opgeroepen hun constitutionele erfenis te beheren en de grondwet gewicht te geven, tot in het stemlokaal. Een tijdig pleidooi voor “grondwetpatriottisme” dat burgers kan verbinden in een gemeenschappelijke opdracht!’
James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis en decaan van University College Utrecht

De Grondwetwijzer

10.00 (inclusief verzendkosten)

In het boek De Grondwetwijzer wordt de Nederlandse grondwet op een leuke en toegankelijke manier gepresenteerd. Onze grondwet is een prachtige tekst – die niemand kent! Zelfs de meeste Tweede Kamerleden niet, terwijl zij er een eed of belofte van trouw op moeten zweren. Onze ‘founding fathers’, wie zijn dat? Waarom is de grondwet zo’n belangrijke en krachtige tekst? Met het boek pogen we de krachtige waarden die zij bevat weer te laten leven. Het is een positief antwoord op de soms wat negatieve tijdgeest, denk aan opkomend populisme en het verlies aan vertrouwen van burgers in politici. De grondwet als kern van de Nedelandse democratie heeft het vermogen verbindingen opnieuw te leggen, zowel tussen politici en burgers als tussen burgers onderling.

Bestellen